Politika zasebnosti

Politika zasebnosti

1. Splošno

Salon Uniqat (v nadaljevanju Trgovec) se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost
uporabnikov spletne trgovine. Zbrane osebne podatke bo Trgovec uporabljal izključno za opravljanje storitev,
ki jih ponuja. Trgovec spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bo
storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno
izmed področij, kateremu Trgovec posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega
področja.

2. Uporaba osebnih podatkov

Trgovec za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove
podatke:
• ime in priimek;
• naslove za dostavo;
• podjetje oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
• davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
• naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
• geslo v šifrirani obliki;
• kontaktno telefonsko številko;
• državo bivanja;
• druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini;
• druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu.
Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, Trgovec ne odgovarja. Trgovec bo uporabil podatke za izvajanje lastnih promocijskih aktivnosti (pošiljanje obvestil in novic o nagradnih igrah,
pošiljanj poslovnih obvestil, druga obvestila in novice).

3. Piškotki in IP naslovi

Trgovec vsakemu uporabniku ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeli piškotek za
identifikacijo, spremljanje nakupovalne košarice in zagotavljanje sledljivosti (t.i. “cookie”), ki se v pomnilniku strežnika shranjuje le za čas trajanja obiska spletne trgovine in se izbriše po eni uri neaktivnosti. Trgovec lahko na osebni računalnik uporabnika shrani tudi nekatere trajne piškotke, kot npr. identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki za prepoznavanje ob naslednjem obisku spletne trgovine ali ocene artiklov, s pomočjo katerega uporabnik ve, katere artikle je že ocenil, posredno pa tudi piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo analizi obiskov spletnega mesta. Trgovec lahko te podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Za potrebe zagotavljanja spletne varnosti Trgovec zbira tudi IP naslove, iz katerih uporabniki dostopajo do spletne trgovine.

4. Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

Trgovec je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov
uporabnikov njegove spletne trgovine. Trgovec ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja
uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Trgovca.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino, kot tudi ob naročilu
nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih
podatkov.

Trgovec teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni
osebi. Trgovec podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega
nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo
uporabnik naročil oz. s katerimi bo soglašal. Trgovec lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.
Dostavni službi (npr. Pošta Slovenije, GLS, DHL, UPS ipd.) bo Trgovec zaupal le potrebne podatke za
dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov (podatki o prejemniku in naslov za dostavo). Prek elektronske pošte bo Trgovec stopil v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo nakupa v spletni trgovini, prek
kontaktne telefonske številke pa le, če bo v postopku registracije oz. nakupa v spletni trgovini prišlo do težav.

5. Izvajanje politike zasebnosti

Vse pri Trgovcu redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov
uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta
določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost
varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s Trgovcem.
Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo
registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo Trgovcu sporočijo preklic registracije. Pred podajo izjave o
preklicu registracije mora uporabnik Trgovcu poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih
nakupov v spletni trgovini. Trgovec bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine
v okviru te politike zasebnosti varoval tudi v primeru preklica registracije.

6. Dodatna pojasnila
Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti, nam to lahko sporočite na elektronski
naslov: info@salonuniqat.com

Deli vsebino: